Công cụ kiểm tra banner quảng cáo có đủ điều kiện ko?

Truy cập liên kết sau để kiểm tra hình ảnh quảng cáo trên facebook của bạn, công cụ này facebook cung cấp nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Kiểm tra ngay Kiểm tra văn bản hình ảnh Tải lên hình ảnh để xác định lượng văn bản có trong hình ảnh quảng cáo. Nếu […]

11/04/2017