Cách hiển thị sản phẩm mới theo Category trong wordpress

Bạn có 1 Post type là Product, và Taxonomy chứa danh mục là product_cat Thì bạn sẽ có đoạn code như sau

Sau khi đã hiển thị được các bài viết mới theo danh mục, hãy vận dụng kiến thức CSS để làm đẹp cho phần này nhé. Chúc các bạn thành công!

25/05/2017