Các bước thiết lập quan trọng cần phải làm để tối ưu WordPress khi cài đặt

Khi cài đặt WordPress mới, mọi thức thiết lập đang được WordPress để mặc định. Trong đó có 1 số tùy chọn chúng ta cần phải tinh chỉnh để tối ưu WordPress để làm tăng hiệu suất làm việc của WordPress. WordPress sẽ trở nên hoàn hảo và chuyên nghiệp khi chúng ta biết cách […]

01/11/2016