Code Stick đính menu cố định đầu trang khi trượt thanh cuộn

Thủ thuật sau đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để cố định menu nằm ở vị trí đầu trang web khi chúng ta cuộn con chuột tới 1 vị trí xác định. Ví dụ khi tôi lăn hoặc kéo chuột tới nửa trang web thì menu sẽ bị đính cố định trên đầu […]

20/04/2017