Plugin phân quyền tác giả tốt nhất trong WordPress

Mỗi vai trò người sử dụng được phép thực hiện một tập hợp các thao tác được gọi là khả năng. Plugin này cho phép bạn chỉnh sửa các tính năng được xây dựng trong vai trò của một người dùng trong WordPress. Tải Plugin Ví dụ, các tác giả vai trò người sử dụng trong WordPress được […]

01/04/2017