Cách hiển thị sản phẩm theo danh mục Woocommerce

Tự tạo hiển thị sản phẩm theo danh mục Woocommerce một cách đơn giản nhất Chúng ta cần 1 số điều kiện nâng cao để nó bắt được sản phẩm trong một danh mục cụ thể ở Woocommerce:

Giải thích : WP_Query(): tạo 1 Query với các điều kiện bên trong ‘post_type’=>’product: Lấy các […]

25/05/2017