CEO Thái Aiti cấp chứng nhận học viên khóa thiết kế WordPress

Ngày 31/10/2016 tại Văn Phòng Thái AiTi Academy CEO Thái Aiti cấp giấy chứng nhận cho Học viên xuất sắc nhất trong khóa học thiết kế Website với WordPress PHP. Khóa học đặc biệt cầm tay chỉ việc, giúp học viên tiếp thu kiến thức 1 cách trực quan và thực tế. Sau khi kết thúc khóa học thiết kế WordPress, […]

31/10/2016