CEO Thái AiTi trao giấy chứng nhận khóa học thiết kế wordpress tại Linh Đàm t6-2017

Ngày 14/7/2017 CEO Thái AiTi trao giấy chứng nhận cho học viên khóa học đào tạo chuyên gia thiết kế website bằng WordPress do Công ty Công Nghệ Và Truyền Thông Thái AiTi tổ chức hàng quý tại Văn Phòng thiết kế web5c Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Học viên: Ngô Xuân Trường  Sinh: […]

19/06/2017