Cách backup toàn bộ Source WordPress trên VPS với CWP control

Khi VPS server của bạn đang chứa quá nhiều website trên đó, nếu chúng ta phải download từng file bằng FTP filezilla thì quá lâu, rất mất thời gian. Tôi đã kiểm chứng trên 1 con server ram 512 của Vultr. Con server của tôi chứa 30 mẫu giao diện web demo. vậy làm cách nào […]

31/03/2017