Cách backup toàn bộ code web và database trên VPS

Trước tiên tôi sẽ Zip lại toàn bộ thư mục chứa Website và download về một cách thủ công. Nếu các bạn chỉ có 1, 2 Website thì không cần làm như vậy, vào FTP tải về thư mục Website là xong, thế nhưng với số lượng Website nhiều chúng ta không thể làm thế […]

31/03/2017