Một số đoạn code hay cho woocommerce khi thiết kế wordpress

Code đổi tên nút Add to cart

Trong bản dịch woocommerce cũng đã đổi nút Add to cart thành nút thêm vào giỏ hàng, nhưng bạn muốn nhiều hơn thế, bạn muốn đổi tên nó thành cái khác ví dụ như mua ngay. Mình chia sẻ bạn đoạn code hay cho woocommerce giúp bạn làm được việc đó.

Những cái này tùy trường hợp mà áp dụng nhé.

Code xóa hẳn nút add to cart. 

Bạn chỉ muốn đăng sản phẩm dạng trưng bày, bạn không cần tính năng đặt hàng hay mua hàng trực tuyến. Hãy sử dụng code hay cho woocommerce sau. Nó sẽ xóa hẳn cái nút Add to cart đi.

Code chuyển hướng nút Add to cart đến 1 trang nào đó.

Thay vì nhấn nút Add to cart là thêm vào giỏ hàng, nhưng sản phẩm của bạn không có giá cố định, bạn muốn chuyển nút Add to cart thành nút Liên hệ đặt hàng chẳng hạn. Phải làm thế nào?

Đầu tiên là bạn đổi tên cái nút Add to cart thành chữ Liên hệ đặt hàng (đã có code bên trên).

Sau đó tạo 1 trang Liên hệ đặt hàng, chèn cái contact form (tự làm cái này nhé) vào đó.

Cuối cùng dùng code bên dưới để chuyển hướng cái nút Add to cart đến cái trang liên hệ đó

Hoặc bạn muốn khi nhấn nút Add to cart xong nó sẽ chuyển ngay đến trang Thanh toán chứ không phải là chuyển đến giỏ hàng. Hãy dùng code hay cho woocommerce bên dưới

Biến nút Add to cart thành nút xem chi tiết sản phẩm

Cái này nó có 2 bước.

Bước 1: Xóa nút Add to cart trên trang danh mục sản phẩm

Bước 2: Thêm một cái nút mới dẫn đến đường link của sản phẩm

Vậy là xong.

Code set ảnh mặc định cho sản phẩm

Khi bạn không đăng ảnh feature image cho sản phẩm, khi sản phẩm chưa có ảnh đại diện thì nó sẽ lấy ảnh này làm ảnh đại diện mặc định (Giống như rao vặt bên chotot.com)

Biến sản phẩm 0đ thành Liên hệ

Code hiển thị số tiền được giảm giá.

Mình hy vong với những code hay cho woocommerce này sẽ giúp được ít nhiều trong việc làm web của các bạn. Cảm ơn các bạn đã ghé xem!

Bình luận & Góp ý