CEO Thái Aiti cấp chứng nhận học viên khóa thiết kế WordPress

Ngày 31/10/2016 tại Văn Phòng Thái AiTi Academy CEO Thái Aiti cấp giấy chứng nhận cho Học viên xuất sắc nhất trong khóa học thiết kế Website với WordPress PHP. Khóa học đặc biệt cầm tay chỉ việc, giúp học viên tiếp thu kiến thức 1 cách trực quan và thực tế. Sau khi kết thúc khóa học thiết kế WordPress, cầm giấy chứng nhận bởi Công ty Công Nghệ và Truyền Thông Thái AiTi, học viên hoàn toàn có thể tự tin xin việc ở các đơn vị Công ty thiết kế Website liên quan.

 

Học viên: Phan Thị Thùy
Sinh năm: 1995 – Quê quán: Thái Bình
Đạt thành tích xuất sắc trong khóa học đào tạo thiết kế WordPress tại Công ty Thái Aiti
Bình luận & Góp ý