Carousel hiển thị sản phẩm Woocommerce theo category trong WordPress

Khi bạn thiết kế theme WordPress 1 cách chuyên nghiệp, nhất là nhũng khi thiết kế những website bán hàng sử dụng WordPress kết hợp  Woocommerce, ThaiAiTi Web sẽ hướng dẫn các bạn cách để Hiển thị Woocommerce sản phẩm trượt / Carousel, Woocommerce bán chạy nhất Sản phẩm Slider / Carousel, Woocommerce Các sản phẩm trượt / Carousel với thể loại.

woo-product-slider-and-caro

 

WooCommerce sản phẩm trượt / Carousel là một thanh trượt sản phẩm tốt nhất để trượt WooCommerce sản phẩm của bạn, bán chạy nhất Sản phẩm và nổi bật sản phẩm.Bạn có thể dễ dàng hiển thị sản phẩm thanh trượt này trong chủ đề của bạn sử dụng shortcode. Bạn có thể sản phẩm ngắn theo thể loại bằng cách thêm loại ID trong shortcode như một tham số shortcode.

Plugin thêm một tab phụ thuộc “Sản phẩm -> trượt sản phẩm – Chương trình hoạt động” để biết thêm chi tiết.

WooCommerce sản phẩm trượt / băng chuyền cho phép bạn để giới thiệu các sản phẩm của bạn một cách trượt tốt đẹp.

Plugin này bằng cách sử dụng hình thức lặp thats WooCommerce ban đầu có nghĩa là nó sẽ hiển thị thiết kế sản phẩm của bạn từ các chủ đề cộng với phong cách của bạn.

Xem DEMO website bán hàngThái AiTi Web đã sử dụng Carousel hiển thị sản phẩm Woocommerce theo catagory trong WordPress

1) Products in slider / carousel view

A) Default design

[products_slider slide_to_show=”3″ limit=”6″ dots=”false”]

B) Design-1

[products_slider slide_to_show=”3″ limit=”6″ design=”design-1″ dots=”false”]

2) Best Selling Product in slider / carousel view

A) Default design

[bestselling_products_slider slide_to_show=”3″ dots=”false”]

B) Design-1

[bestselling_products_slider slide_to_show=”3″ design=”design-1″ dots=”false”]

3) Featured Product in slider / carousel view

A) Default design

[featured_products_slider slide_to_show=”3″ dots=”false”]

B) Design-1

[featured_products_slider slide_to_show=”3″ design=”design-1″ dots=”false”]

Và các thông số tùy biến thêm các bạn nhé: (Rất quan trọng nhé)

 • design:
  design=”design-1″ (Added a design oarameter for custom designing. By default it will take design from wooCommerce OR from your theme. )
 • Display Product by category:
  cats=”category-ID”
 • limit:
  limit=”5″ ( Tối đa 5 sản phẩm được hiển thị. By defoult value is -1 ie all )
 • Display number of products at time:
  slide_to_show=”2″ (Hiển thị số bài viết trong slider )
 • Number of products slides at a time:
  slide_to_scroll=”2″ (Số bài viết được cuộn ngang)
 • Pagination and arrows:
  dots=”false” arrows=”false” (Hide/Show pagination and arrows. By defoult value is “true”. Values are true OR false)
 • Autoplay and Autoplay Speed:
  autoplay=”true” autoplay_speed=”1000″
 • Slide Speed:
  speed=”3000″ (Control the speed of the slider)
 • slider_cls: slider_cls=”products” (This parameter target the wooCommerce default class for product looping. If your slider is not working please check your theme product looping class and add that class in this parameter)

 

Bình luận & Góp ý