Cách tùy chỉnh template để Seo Blogspot lên đỉnh top Google 2016

Hôm nay, thaiaiti.com xin chia sẻ cho các bạn 1 bộ SEO lên đỉnh top Google dành cho các website được thiết kế trên nền tảng Blogspot. Bộ seo này được mình đúc kết lại bằng kinh nghiệm và được 1 số chuyên gia Seo hàng đầu góp ý chỉnh sửa hoàn thiện hơn.


Thật tuyệt vời phải không nào? Ở bộ Seo Blogspot bởi Công ty Thái AiTi cho phép Bot thu thật thông tin hàng ngày trên blog của bạn,giúp bạn có thứ hạng cao và tăng lượt truy cập. Đặc biệt giúp lên đỉnh nhanh nhất. ?
Các tính năng :
 • Hiển thị tiêu đề bài viết trong kết quả tìm kiếm
  Thêm thẻ Meta Tags trong Blogspot
  Tối ưu hóa bình luận Blogspot
 • Tối ưu hóa nhãn Blogspot
  Tối ưu lưu trữ Blogspot
  Tối ưu tiêu đề bài viết
  Tương thích Facebook,G+
  Thêm thẻ tác giả G+ Authorship
  …..
Cách thực hiện :
Vào Blog -> Mẫu -> Chình sửa HTML .Dán đoạn code này sau thẻ <head> :

<meta content=’1540679952862290′ property=’fb:app_id’/><link href=’http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans+Condensed:300,700&amp;subset=latin,vietnamese’ rel=’stylesheet’ type=’text/css’/><link href=’http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,300,700&amp;subset=latin,vietnamese’ rel=’stylesheet’ type=’text/css’/><link href=’http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,300,700&amp;subset=latin,vietnamese’ rel=’stylesheet’ type=’text/css’/><meta charset=’utf-8’/><meta content=’width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1′ name=’viewport’/><b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;index&quot;’><title><data:blog.pageTitle/></title><b:else/><b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;’><title>404: Trang không tìm thấy | <data:blog.title/></title><b:else/><title><data:blog.pageName/></title></b:if></b:if><meta content=’text/html; charset=UTF-8′ http-equiv=’Content-Type’/><meta content=’blogger’ name=’generator’/><link href=’https://plus.google.com/+Thaiaitiweb’ rel=’author’/><link href=’https://plus.google.com/+Thaiaitiweb’ rel=’publisher’/><link expr:href=’data:blog.homepageUrl + &quot;favicon.ico&quot;’ rel=’icon’ type=’image/x-icon’/><link expr:href=’data:blog.url’ rel=’canonical’/><link expr:href=’data:blog.url’ expr:title=’data:blog.pageName’ rel=’openid.delegate’/><link expr:href=’data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default&quot;’ expr:title=’data:blog.title + &quot; – Atom&quot;’ rel=’alternate’ type=’application/atom+xml’/><link expr:href=’data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default?alt=rss&quot;’ expr:title=’data:blog.title + &quot; – RSS&quot;’ rel=’alternate’ type=’application/rss+xml’/><link expr:href=’&quot;http://www.blogger.com/feeds/&quot; + data:blog.blogId + &quot;/posts/default&quot;’ expr:title=’data:blog.title + &quot; – Atom&quot;’ rel=’alternate’ type=’application/atom+xml’/><link href=’http://www.blogger.com/openid-server.g’ rel=’openid.server’/><link expr:href=’data:blog.homepageUrl’ rel=’openid.delegate’/><b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’><b:if cond=’data:blog.postImageThumbnailUrl’><link expr:href=’data:blog.postImageThumbnailUrl’ rel=’image_src’/></b:if></b:if><b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’><meta expr:content=’data:blog.pageName’ property=’og:title’/><meta expr:content=’data:blog.canonicalUrl’ property=’og:url’/><meta content=’article’ property=’og:type’/><b:if cond=’data:blog.metaDescription’><meta expr:content=’data:blog.metaDescription’ property=’og:description’/><b:else/><meta expr:content=’data:blog.metaDescription’ property=’og:description’/></b:if></b:if><meta expr:content=’data:blog.title’ property=’og:site_name’/><b:if cond=’data:blog.url == data:blog.homepageUrl’><meta expr:content=’data:blog.title’ property=’og:title’/><meta content=’website’ property=’og:type’/><b:if cond=’data:blog.metaDescription’><meta expr:content=’data:blog.metaDescription’ property=’og:description’/><b:else/><meta expr:content=’data:blog.metaDescription’ property=’og:description’/></b:if></b:if><b:if cond=’data:blog.postImageUrl’><meta expr:content=’data:blog.postImageUrl’ property=’og:image’/><b:else/><b:if cond=’data:blog.postImageThumbnailUrl’><meta expr:content=’data:blog.postThumbnailUrl’ property=’og:image’/><b:else/><meta content=’https://lh3.googleusercontent.com/-1hvebTKaSYY/VYeRH6-USRI/AAAAAAAAMrs/Vfc3C0ZqvbM/s0/LOGO-TA.png’ property=’og:image’/></b:if></b:if><b:if cond=’data:blog.postImageUrl’><meta expr:content=’data:blog.postImageUrl’ property=’og:image’/><meta expr:content=’data:blog.postImageUrl’ name=’twitter:image’/><meta expr:content=’data:blog.postImageUrl’ itemprop=’image’/><b:else/> <b:if cond=’data:blog.postImageThumbnailUrl’><meta expr:content=’data:blog.postImageThumbnailUrl’ property=’og:image’/><meta expr:content=’data:blog.postImageThumbnailUrl’ name=’twitter:image’/><meta expr:content=’data:blog.postImageThumbnailUrl’ itemprop=’image’/></b:if></b:if><b:if cond=’data:blog.pageType != &quot;index&quot;’><meta expr:content=’data:blog.pageName’ property=’og:site_name’/><meta expr:content=’data:blog.pageName’ property=’og:title’/><meta content=’article’ property=’og:type’/><meta expr:content=’data:blog.url’ property=’og:url’/><meta expr:content=’data:blog.pageName’ name=’twitter:title’/><meta content=’https://twitter.com/thaiaiti’ name=’twitter:site’/><meta content=’https://twitter.com/thaiaiti’ name=’twitter:creator’/></b:if><b:if cond=’data:blog.url == data:blog.homepageUrl’> <b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’> <b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;’>  <b:if cond=’data:blog.url’><meta expr:content=’data:blog.url’ property=’og:url’/></b:if><meta expr:content=’data:blog.title’ property=’og:site_name’/><b:if cond=’data:blog.pageName’><meta expr:content=’data:blog.pageName’ property=’og:title’/></b:if></b:if></b:if></b:if><meta expr:content=’data:blog.pageTitle’ property=’og:title’/><b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’><meta content=’article’ property=’og:type’/><b:else/><meta content=’website’ property=’og:type’/></b:if><meta expr:content=’data:blog.canonicalUrl’ property=’og:url’/><b:if cond=’data:blog.postImageUrl’><meta expr:content=’data:blog.postImageUrl’ property=’og:image’/><b:else/><b:if cond=’data:blog.postImageThumbnailUrl’><meta expr:content=’data:blog.postThumbnailUrl’ property=’og:image’/><b:else/><meta expr:content=’data:blog.blogspotFaviconUrl’ property=’og:image’/></b:if></b:if><b:if cond=’data:blog.metaDescription’><meta expr:content=’data:blog.metaDescription’ property=’og:description’/><b:else/></b:if><meta expr:content=’data:blog.title’ property=’og:site_name’/><meta content=’ID’ property=’fb:app_id’/><meta content=’ID’ property=’fb:admins’/><meta content=’en_US’ property=’og:locale’/><meta content=’en_VN’ property=’og:locale:alternate’/><meta content=’vi_VN’ property=’og:locale:alternate’/><meta content=’all’ name=’audience’/><meta content=’all’ name=’robots’/><meta content=’vi’ http-equiv=’content-language’/><meta content=’vi-VN’ name=’language’/><meta content=’US’ name=’country’/><meta content=’VN’ name=’language’/><meta content=’Ha Noi’ name=’city’/><meta content=’Viet Nam’ name=’country’/><meta content=’Ha Noi’ name=’geo.placename’/><meta content=’Viet Nam’ name=’geo.region’/>
<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;archive&quot;’>
<!– Meta Title Archive Page –><title>Danh mục bài viết <data:blog.pageName/> theo tháng | Cty ThaiAiTi – Thiết kế Web đám mây Google Blogspot theo yêu cầu</title>
<!– Meta Description Archive Page –><meta expr:content=’&quot;Danh mục bài viết &quot; + data:blog.pageName + &quot; theo tháng .Tìm hiểu thêm vui lòng truy cập http://www.thaiaiti.com/&quot;’ name=’description’/><meta expr:content=’data:blog.pageName + &quot;, &quot; + data:blog.title’ name=’Keywords’/><b:else/>
<!– Tối ưu Title – Meta Description – Meta Keywords cho trang Static Page lưu trữ –><b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;’>
<!– Meta Title Pages –><title><data:blog.pageName/> | ThaiAiTi – Cty Thiết kế Web đám mây Google Blogspot theo yêu cầu</title>
<!– Meta Description Pages –><meta expr:content=’data:blog.pageName + &quot;. Làm ơn đọc các bài viết &quot; + data:blog.pageName + &quot; Tìm hiểu thêm vui lòng truy cập http://www.thaiaiti.com/&quot;’ name=’description’/><meta expr:content=’data:blog.pageName + &quot;, &quot; + data:blog.title’ name=’Keywords’/><b:else/>
<!– Tối ưu Title – Meta Description – Meta Keywords cho trang Search Label –><b:if cond=’data:blog.searchLabel’><title><data:blog.pageName/> | Công ty Thiết kế Web Uy tín số 1 Việt Nam <data:blog.pageName/> tại Cty ThaiAiTi – Giải pháp Thiết kế Web Đám Mây Google Blogspot theo yêu cầu</title>
<!– Meta Description Label Page –><meta expr:content=’data:blog.pageName + &quot; – Tổng hợp các bài viết về:&quot; + data:blog.pageName + &quot;. Chuyên nghiệp, đẳng cấp, Uy tín &quot;+ data:blog.pageName + &quot; tại Cty Thái AiTi ThaiAiTi.com Thai AiTi Thiết kế Blogspot, thiet ke blogger theo yêu cầu&quot;’ name=’description’/><meta expr:content=’data:blog.pageName + &quot;, &quot; + data:blog.title’ name=’Keywords’/></b:if><b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;index&quot;’><title><data:blog.pageName/> | Công ty Thiết kế Web Uy tín số 1 Việt Nam <data:blog.pageName/></title><!– Meta Description Label Page –><meta expr:content=’data:blog.pageName + &quot; – Công ty Thiết kế Web Uy tín số 1 Việt Nam :&quot; + data:blog.pageName + &quot;. Chuyên nghiệp, đẳng cấp, Uy tín &quot;+ data:blog.pageName + &quot; tại Cty Thái AiTi ThaiAiTi.com Thai AiTi Thiết kế Blogspot, thiet ke blogger theo yêu cầu&quot;’ name=’description’/><meta expr:content=’data:blog.pageName + &quot;, &quot; + data:blog.title’ name=’Keywords’/></b:if>
</b:if></b:if>

Các bạn chú ý chỉnh sửa lại các mô tả và ký tự ở đoạn code trên sao cho phù hợp với nội dung webiste của bạn. Chúc bạn lên đỉnh nhanh chóng ?
Ngoài ra, Công ty Thái Aiti đang cung cấp dịch vụ Seo Blogspot lên top Google, Dịch vụ quản trị Web Blogspot với rất nhiều ưu đãi.
Bình luận & Góp ý