Cách thêm số lượng sản phẩm hiển thị trên danh mục của Woocommerce

Cách tăng số lượng sản phẩm hiển thị trên một trang danh mục của Woocommerce trong WordPress?

woo-01

Rất đơn giản bạn chỉ cần thêm đoạn code sau vào File functions.php của giao diện

add_filter( ‘loop_shop_per_page’, create_function( ‘$cols’, ‘return 25;’ ), 20 );

25 chính là số sản phẩm hiển thị. bạn cần thay đổi cho hiển thị phù hợp

Bình luận & Góp ý