Cách hiển thị sản phẩm theo danh mục Woocommerce

Tự tạo hiển thị sản phẩm theo danh mục Woocommerce một cách đơn giản nhất

woocommerce-category

Chúng ta cần 1 số điều kiện nâng cao để nó bắt được sản phẩm trong một danh mục cụ thể ở Woocommerce:

Giải thích :

 • WP_Query(): tạo 1 Query với các điều kiện bên trong
 • ‘post_type’=>’product: Lấy các bài viết trong post type Product
 • ‘post_status’=>’publish’: Hiển thị các bài viết đã đăng(không phải bài nháp)
 • ‘taxonomy’ => ‘product_cat’: Bên trên ta thấy đã lấy bài viết ở Product, vậy tiếp theo ta hướng nó tới Danh mục cụ thể là Taxonomy product_cat
 • ‘field’ => ‘id’: Cách để lấy ra taxonomy là sử dụng ID của taxonomy đó
 • ‘terms’ => ‘ID_Của_Danh_Mục_Sản_Phẩm’: Đây chính là phần khai báo ID của danh mục sản phẩm bạn cần nhập vào
 • ‘orderby’ => ‘ID’,’order’ => ‘DESC’: Hiển thị sản phẩm từ mới đến cũ
 • ‘posts_per_page’=> ‘4’: hiển thị ra số lượng sản phẩm bạn muốn, cụ thể ở đây mình show ra 4 sản phẩm

Lấy ID_Của_Danh_Mục_Sản_Phẩm bằng cách sửa danh mục sản phẩm và xem ID trên thanh Address trình duyệt

– Khi đã có vòng lặp ra các sản phẩm trong danh mục cụ thể rồi, chúng ta tìm hiểu đến cách hiển thị các sản phẩm trong vòng lặp đó nhé:

– Bây giờ ta sẽ có đoạn code cụ thể như sau:

Lưu ý:

 • get_term_link() : lấy link danh mục sản phẩm
 • get_cat_name() : hiển thị tiêu đề danh mục sản phẩm
 • Hãy thay ID_Của_Danh_Mục_Sản_Phẩm bằng id danh mục sản phẩm của bạn nhé

Hoặc chúng ta có thể dùng thử đoạn code sau để hiển thị sản phẩm:

Giải thích

 • $taxonomy = ‘product_cat’: gán $taxonomy = product_cat, trong đó product_cat chính là taxonomy của Product Woocommerce
 • get_terms($taxonomy): lấy tất cả thông tin danh mục bên trong taxonomy product_cat
 • $thumbnail_id: lấy id của hình ảnh danh mục
 • $image : lấy link hình ảnh của danh mục sản phẩm trong Woocommerce
 • get_term_link: hiển thị link của danh mục sản phẩm
 • $tax_term->name;: Hiển thị tên của danh mục sản phẩm
 • $tax_term->count;: Lấy ra số lượng sản phẩm trong danh mục

Với sự sáng tạo của bạn, hãy thử tự tùy biến Danh mục sản phẩm trở nên chuyên nghiệp hơn nhé.
Chúc các bạn thành công!

 

Theo vnkings

Bình luận & Góp ý